Planetscale vitess - nosql mysql alternatives

Has anyone played with nosql mysql alternatives with mautic?