Customize Vtiger dùng cho kinh doanh

Chào bạn, mình là Dũng, mình cũng đang tìm hiểu và sử dụng CRM (Vtiger) và mautic. Mình ở TPHCM, Việt Nam, Hiện mình cần một số phần customize cho Vtiger, Bạn có thể cho mình contact hoặc liên hệ với mình qua skype (giống nick ở diễn đàn này - phamdung217) để trao đổi được không. Xin cảm ơn.

Chào bạn, mình là Dũng, mình cũng đang tìm hiểu và sử dụng CRM (Vtiger) và mautic. Mình ở TPHCM, Việt Nam, Hiện mình cần một số phần customize cho Vtiger, Bạn có thể cho mình contact hoặc liên hệ với mình qua skype (giống nick ở diễn đàn này - phamdung217) để trao đổi được không. Xin cảm ơn.